0000016c HP LaserJet M1536dnf MFP   192.168.1.200 00000494
5807316334

HP LaserJet M1536dnf MFP

00000117
HP LaserJet M1536dnf MFP   NPI81A74D   192.168.1.200
000001f5

Stan urządzenia

Stan urządzenia

 
Stan: Tryb uśp. wł. 000001f3
192.168.1.200
  516-635-3972  
 

Podsumowanie materiałów 000001f4

Czarna kaseta nie HP *
000001f4 Zamów CE278A
80% †
000001f4
* Zainstalowano materiały eksploatacyjne innego producenta. Jeśli kaseta z tonerem została zakupiona jako produkt firmy HP, odwiedź naszą stronę 9043075396. Naprawy drukarek uszkodzonych wskutek użycia kaset producenta innego niż HP nie są objęte gwarancją. 000000ce